COI (Country of Origin Information)

||

COIren helburua da (Jatorriko Herrialdeari buruzko Informazioa, ingelesezko siglak itzulita) “elementu objektibo bat” edo egitatezko elementu bat ematea errefuxiatuaren izaera edo nazioarteko babeseko beste era batzuk zehazterakoan. Jatorriko herrialdeetako egoera politiko, sozial, kultural, ekonomiko eta giza eskubideetakoari buruzko informazioa ekartzea ahalbidetzen du.

Laurogeita hamarreko hamarkadaz geroztik, indartu egin da froga gisa, informazioaren teknologian izandako aurrerabideari eta Interneterako sarbideari esker. Gero eta garrantzia handiagoa hartu duenez, kalitate-estandar sistematizatuen eskari handiagoa eragin du. Asilo-kasu gehienetako elementu erabakigarria denez, ikerketako, dokumentazioko eta erabilerako arau argiak eskatzen ditu, erabaki arbitrarioak saihesteko.

UNHCRk, Austriako Gurutze Gorriak, Jatorriko Herrialdeari buruzko Ikerketa eta Dokumentazioko, eta Asiloko Austriako Zentroak (ACCORD), COI Prestakuntza Sarearekin, Errefuxiatuen Zuzenbideko Epaileen Nazioarteko Elkartearekin (IARLJ) eta asilo-arloko estatu kideetako agintariekin batera, COIrekin lotutako norabideak landu dituzte.

Onespen-zuzentarauak eta Prozedura-zuzentarauak betebeharrak eragiten dizkiete estatu kideei eta, horrenbestez, COIren kalitate-arauek zehazten dituzten tresnatzat har daitezke, ondorio juridiko loteslearekin.

Giza Eskubideen Europako Auzitegiak, bestalde, jurisprudentzia garrantzitsua dauka Giza Eskubideen Europako Hitzarmenaren (GEEH) 3. artikuluari eta ez-itzulketaren printzipioari dagokienez. Epai horiek betebeharrak eragiten dizkiote demandatutako estatuari, baina antzeko prozeduretan estatu sinatzaile guztiek bete beharreko printzipioak ezartzen dituzte.

Lau dira COIrekin lotutako kalitate-irizpide eta betekizun nagusiak, haiek nahitaez erabiltzeko oinarrizko estandarraz gain: a) Garrantzi juridikoa: Estu lotuta egon behar du ‘jazarpeneko susmo sendoarekin’ eta objektiboki islatu behar ditu harekin lotutako faktoreak: b) Fidagarritasuna eta oreka: Hainbat iturri askotarikotan oinarritu behar da, bakoitzaren testuinguru politiko eta ideologikoa kontuan izanda: c) Zehaztasuna eta gaurkotasuna: Hainbat iturriren bidez lortu behar da, garrantzi berezia emanez informazio esanguratsu eta eguneratuari; eta d) Gardentasuna eta irisgarritasuna: Asilo-prozeduran sartutako eragile guztientzako eskuragarria behar du izan erreferentzien metodo garden baten erabileraren bidez.

Print Friendly

COIk garrantzi handi du 12/2009 Asilo Legearen esparruan, lege horrek genero-arrazoiengatik jazarritako pertsonen errefuxiatu-estatutuaren onespena “jatorriko herrialdean nagusi diren zirkunstantzien” mende uzten baitu. Betekizun hori, Espainiako legean bildutako beste ezein arrazoitarako eskatzen ez dena, ezta, jakina, Errefuxiatuen Estatutuari buruzko 1951ko Genevako Legean bildutakoentzat ere, oztopo gehigarria da pertsona horientzat eta asilo-eskaerak bideratzen dituzten erakundeentzat. Zenbait herrialdetako giza eskubideen erakundeek adierazten dutenez, zailtasunak dituzte oraindik beren osotasunean kontuan hartzen ez diren giza eskubideen urraketa batzuk biltzeko, estatuko egiturek eta estatukoak ez direnek ikusezin egiten baitituzte, eta gertatutakoa argitzeko eta egileak auziperatzeko ikerketa egin nahi izateak jazarpen-arriskua onartzea dakarrelako.

Bibliografia

  • Austriako Gurutze Gorria/ACCORD (2006): Investigación de información sobre países de origen. Un manual de formación. Argitaratzailea: Austriako Gurutze Gorria-ACCORD, Viena

  • Gyulai, Gabor (2011): Información sobre el país de origen en el procedimiento de asilo. La calidad como requisito legal en la UE. Argitaratzailea: Hungariako Helsinki Batzordea, Hungaria.