Nahitaezko irteera

||

Lurraldean asiloa hartzeko eskaera izapidetzeko onartu ez zaien edo ukatu zaien pertsonak herrialdetik irtetera behartzea (mugan ez zaie sartzen uzten). Hamabost eguneko epea izango du gehienera ere eskatzaileak nahitaez irteteko. Nahitaezko irteera betetzen ez dutenei zehapen-espedientea ireki dakieke, eta horrek, azkenean, kanporatze-agindu bat ekar dezake berekin.

Print Friendly

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, asilo-eskubidea eta babes subsidiarioa arautzen duena.