Asiloa lurraldean

||

Estatu baten lurraldearen barruan egiten den asilo-eskaera . Estatu espainolean, eskaera honako leku hauetan aurkez daiteke: Asilo eta Babes Bulegoan (Madrilen), Polizia Nazionalaren polizia-etxe probintzialetan eta Atzerritarren Bulegoetan .

Eskaera egiteko, pertsonak aipatutako tokietara bertaratu behar du gehienez hilabeteko epean Espainian sartzen den uneaz geroztik, edo, betiere, susmo sendoa edo kalte larriak justifikatzen dituzten gertaerak gertatzen direnez geroztik.

Espainiako lurraldean dauden Atzerritarrak Barneratzeko Zentroetan (ABZ) nazioarteko babesa jasotzeko eskaerak mugako asiloko prozeduraren arabera izapidetzen dira.

Print Friendly

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, asilo-eskubidea eta babes subsidiarioa arautzen duena.

  • 203/1995 Errege Dekretua, otsailaren 10ekoa, asilo-eskubidea eta errefuxiatu-izaera arautzen dituen martxoaren 26ko 5/1984 Legea aplikatzeko erregelamendua onartzen duena.