Asilo-eskatzaileen lan-baimena

||

Asilo-eskatzaileek ezin dute lan egin, harik eta sei hilabete igarotzen diren arte, eskaera egin zutenetik. Hortaz, eskaera izapidetzeko onartu zaien pertsonek bakarrik eduki dezakete baimen hori.

Print Friendly

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, asilo-eskubidea eta babes subsidiarioa arautzen duena.