Kalte larriak

||

Espainiako legeriak Asilo Legearen 10. artikuluan onesten ditu honako hauek babes subsidiariorako eskubidea ematen duten kalte larritzat: a) heriotza-zigorrerako kondena edo hura exekutatzeko arriskua; b) tortura edo tratu anker edo iraingarriak eskatzailearen jatorriko herrialdean; c) biztanleria zibilaren bizitzaren edo segurtasunaren aurkako mehatxu larriak bereizgabeko indarkeria dela-eta nazioarteko edo barruko gatazka-egoeretan.

Print Friendly

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, Asilo Eskubidea eta Babes Subsidiarioa arautzen duena