Espedientea bideratzea

||

Eskaera aztertzen da, proba-elementuak biltzen eta aztertzen dira, eta asiloa ematearen aldeko edo kontrako irizpide bat ematen da. Asilo eta Babes Bulegoak (ABB) bideratzen du espedientea, eta eskaerei buruzko txosten bat ematen du. Asiloko eta Babeseko Ministerio arteko Batzordeak (ABMB) hartuko du espedienteari eta irizpenari buruzko azken erabakia, eta ebazpen-proposamen bat egingo du. Ebazpen hori sinatzea Barne Ministerioaren eskumena da. Espedientea bideratzeko fasean, ABB zuzenean elkarrizketa daiteke asilo-eskatzailearekin.

Print Friendly

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, asilo-eskubidea eta babes subsidiarioa arautzen duena.