Arraza

||

Asilo-eskubidearen esparruan, 1951ko Genevako Konbentzioan ezarritako errefuxiatuaren definizioan agertzen diren bost jazarpen-arrazoietako bat da ‘arraza’. Edozein talde etnikoko kide izatea biltzen du. Etorki edo jatorri erkideko gizarte-talde jakin bateko kide izatea ere biltzen du, betiere kolektibitate baten barruan gutxiengo bat bada.

Espainiako Asilo Legeak 7.1.a) artikuluan biltzen duenez, “arrazaren kontzeptuak kolorea, jatorria edo talde etniko jakin bateko kide izatea bilduko ditu bereziki”.

‘Arrazari’ lotutako arrazoiengatiko diskriminazioa unibertsalki kondenatu izan da giza eskubideen urraketa nabarmenetako bat bezala. Horrenbestez, elementu garrantzitsua da jazarpena dagoen erabakitzeko. 1951ko Konbentzioan jasotakoaren zentzuko jazarpenaren baliokide izango da askotan. Horrela, arrazoi horrengatik pertsona baten duintasuna gisa eskubide oinarrizko eta besterenezinenekin bateraezina den punturaino urratzen den guztietan gertatu da, edo arraza-oztopoei jaramon ez egiteak ondorio larriak eragiten dituenean.

Oro har, talde etniko jakin bateko kide izatea ez da nahikoa izango errefuxiatu-izaeraren erreklamazioa justifikatzeko. Dena den, egoera jakin batzuetan, talderen zirkunstantzia bereziak direla-eta, gerta liteke kide izate hori kausa nahikoa izatea jazarpenaren susmoa izateko.

Print Friendly

Bibliografia

  • UNHCR (1992): Manual de Procedimientos y Criterios para Determinar la Condición de Refugiado en virtud de la Convención de 1951 y el Protocolo de 1967 sobre el Estatuto de los Refugiados.