Mugako bazterketa

||

Termino hori erabiltzen da sarrera ukatzea ri buruz hitz egiteko. ‘Mugako bazterketa’ figura juridikoa ez da agertzen Espainiako egungo legedian.

Print Friendly

Bibliografia

  • 4/2000 Lege Organikoa, urtarrilaren 11koa, Atzerritarrek Espainian dituzten Eskubide eta Askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzkoa.

  • 557/2011 Errege Dekretua, apirilaren 20koa; Errege Dekretu honen bidez onartu egiten da 4/2000 Lege Organikoaren Araudia, Espainian dauden atzerritarrek dituzten eskubide eta askatasunei eta euren gizarteratzeari buruzkoa.