Berraztertzeko administrazio-errekurtsoa

||

Berraztertzeko errekurtsoa, egintza (esaterako, babesa ukatzea) eman zuen organoari aurkezten zaiona administrazio-bideari amaiera emateko. Hautazkoa da, beraz, hau da, errekurtsoa jar daiteke edo bestela bide judizialera jo daiteke, zuzenean.

Hilabeteko epean aurkeztu behar da administrazio-egintza espresua izan bada, edo hiru hilabeteko epean egintza ustezkoa bada, hurrenez hurren.

Print Friendly

Bibliografia

  • Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen azaroaren 26ko 30/1992 Legea.