Jazarpen-ekintzak

||

Jazarpen-ekintzatzat hartzen dira asilo-eskubideak onetsitako jazarpen-arrazoiekin lotutakoak, non eta a) nahikoa larriak diren beren izaera errepikakorragatik funtsezko eskubideen urraketa larria izateko; b) zenbait neurriren metaketa nahikoa larria diren, giza eskubideen urraketak barne, pertsona bat aurreko kasuan azaldutakoaren antzeko moduan eraginpean hartzeko.

Espainiako Asilo Legeak honako jazarpen-ekintza hauek onesten ditu, besteak beste: a) indarkeria fisiko edo psikikoko ekintzak, sexu-indarkeriako ekintzak barne; b) berez diskriminatzaileak diren legegintza-neurri eta neurri administratibo, polizial edo judizialak, edo modu diskriminatzailean aplikatzen direnak; c) Neurrigabeak edo diskriminatzaileak diren prozesamendu edo zigorrak; d) zigor neurrigabeak edo diskriminatzaileak eragiten dituen babes judizialaren ukapena; e) Soldadutza egiteko ezezkoaren ondoriozko prozesamendu edo zigorrak, gatazka baten barruan, zerbitzu hori betetzeak zenbait delitu edo ekintza eragingo balitu, hala nola gerra-delituak edo gizateriaren aurkako delituak, besteak beste; f) sexu-izaerako ekintzak, pertsona helduak edo adingabeak eraginpean hartzen dituztenak.

Print Friendly

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, Asilo Eskubidea eta Babes Subsidiarioa arautzen duena.