Enbaxaden zeregina

||

Espainian gaur egun indarrean dagoen Asilo Legeak, besteak beste, honako aldaketa esanguratsu hau ekarri zuen berekin: Espainiako enbaxadetan asiloa eskatzeko aukera kentzea. Erregulazio berriaren arabera, ordezkaritza diplomatikoak ez du jada eskaera jasotzen. Nolanahi ere, enbaxadoreak kasu jakin bat balioesteko eskumena du, eta, osotasun fisikorako arriskurik badagoela uste badu, eskatzaileei estatu espainolera joateko baimena emango die, haien eskura bisa edo bidaia-agiriak jarriz horretarako beharrezkoak badira. Behin estatu espainolera iritsi ondoren, aurreikustekoa da pertsona horiek asiloa eskatzea indarreko legeriari jarraiki.

Nolanahi ere, aukera hori gauzatu ahal izateko, Legearen arabera, pertsonak ezin dezake eskaera egin bere jatorriko herrialdeko enbaxada espainolean. Herrialde horretatik kanpo egin behar du eskaera.

Print Friendly

Enbaxada eta kontsulatuetan asiloaren babesa jasotzeko aukera ez litzateke funtzionario diplomatikoen jardun arbitrarioaren menpe geratu beharko. Kasuak balioesteko irizpiderik ezarri ez izanak segurtasunik eza dakar berekin, kontsul-bulegoko arduradunak bere esku duelako bidaia egiteko baimena eman edo ez, eskaera egin ahal izateko. 2009ko Asilo Legea garatzen duen Erregelamendua, oraindik onartu gabe dagoenak, honako hauek hartu beharko lituzke aintzat:

  • UNHCRren proposamenari jarraiki, pertsonak estatu espainolera presaz eramateko aukerari eustea, baldin eta UNHCRk onetsitako errefuxiatuak arrisku handiko egoeran edo babesik gabe badaude hirugarren herrialde batean.
  • Nazioarteko babesa eskatzeko asmoa dutela diotenen sartzeko baldintzak biltzea, enbaxada eta kontsulatuetako sarrerako kontroletan eta informazio-postuetan; haiei sartzeko lehentasuna eman behar zaie nahitaez, edozein murrizketa desagerraraziz, ahal den heinean.
  • Enbaxadak eskatzaileari ukatzen badio estatu espainolera presaz eramatea edo Espainiako lurraldean sartzeko bisa ematea, ukatze hori arrazoitu beharra dagoela ezartzea, haren aurkako gorako errekurtsoa jartzeko aukerarekin, administrazio-prozeduraren araudi arruntean ezarritakoari jarraiki.
  • Asilo-eskaerak hartu eta izapidetzeko ardura hartzeko langile espezifikoak zehaztu behar direla islatzea. Langile horiek prestakuntza egokia eduki behar dute, elkarrizketak eta asilo-eskaerak ongi egin ahal izateko.

    Bibliografia

    • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, asilo-eskubidea eta babes subsidiarioa arautzen duena.