Ezkontza behartua

||

Pertsona jakin bat bere borondatearen aurka ezkontzera behartzeko ekintza.

Ezkontza behartua asiloa eskatzeko garaian emakume askok aipatzen duten genero-arrazoiengatiko jazarpeneko kausa ohikoenetako bat da. Ildo horretatik, ezkontza behartua ordena patriarkalaren ondorio da, non gizonaren agintea nagusitzen den eta emakumearen funtsezko eskubideak urratzen diren, emakumeei askatasuna eta autodeterminaziorako aukera kenduz. Ez da uste emakumea eskubideei “lotuta” dagoenik, eta bere bizitza gobernatzeko gaitasuna duenik: baizik eta “objektu” bat edo jabetza bat baino zertxobait gehiago besterik ez da, eta batzuetan trukea egiteko bitarteko bat da emakumearen familiako gizonezko kideentzat, eta soilik gizon horiek dute eskubidea emakume horien hezkuntzari, mugikortasunari eta ugalketa-osasunari buruzko erabakiak hartzeko.

Ezkontza behartua oraindik ere larriagoa eta bortitzagoa da emakumeak araudian azaltzen ez den lehentasun sexuala erakusten duenean, hala nola emakume lesbianak. Askotan, lehentasun sexual hori erakusten duten gazteak beren familiek behartu egiten dituzte ezkontzera beren lesbianismoa “zuzentzeko”; ez baita onargarritzat hartzen emakumeak beren sexualitatea ordena patriarkalak erabakitako ugalketa-zereginetik kanpo garatzeko gai izatea.

Print Friendly

Horren aurrean, orokorrean Estatuak ez du babesteko modurik eskaintzen, baizik eta indarkeria onartzen du eta zuzenean gauzatzen du bere politiken eta legeen bitartez. Estatuko jardun larrienetako bat da ihes egiten saiatzen diren emakumeak neurriz kanpoko zehapenekin zigortzea. Hori bereziki nabarmena da asilo-eskubideari dagokionez, zeren emakumeek ihes egitera bultzatzen duen jazarpen bikoitza baitago: biktimarekin lotura intimoak dituzten pertsonek gauzatzen duten jazarpena eta Estatuak gauzatzen duena. Esan behar dugu asilo-eskaeretan gehien aipatzen den arrazoietako bat izan arren, egoera hori bizi duten emakumeek oso aukera gutxi dituztela beren herrialdetik kanpo ihes egiteko babesa bilatzearren, emakume horien mugikortasuna oso-oso mugatuta dagoelako; izan ere, beren familiako gizonezko batek lagunduta joan behar dute beti. Ihes egitea eta ‘herrialde seguru’ batera iristea lortzen duten emakume bakanek zailtasun asko izaten dituzte asilo-eskubidea lortzeko garaian: asilo-eskubidea eska dezaketela ez jakiteak ez eskatzera daramatza, arazoak dituzte izandako abusuak dokumentatzeko garaian, eta, bestalde, oraindik ere hainbat eragozpen daude ezkontza behartua errefuxiatuaren estatutua emateko garrantzizko arrazoi gisa onesteko. Nahiz eta genero-arrazoiengatiko jazarpen mota bat izan eta funtsezko eskubideen urraketa larria eta sistematikoa, tortura izan daitezkeen tratu ankerrak eta apalgarriak dakartzana, izan.

Bibliografia

  • CEAR-Euskadi (2013): Beldurrik gabe bizi. Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euskadin, Bilbo.

  • CEAR-Euskadi (2009): Genero-arrazoiengatiko jazarpena eta asilo eskubidea: testuinguru globaletik tokiko konpromisora. Espainiako asilo-sistema, emakumeen eta lesbianen, gayen, bisexualen eta transexualen giza eskubideen urraketari dagokionez. Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordea Euskadin, Bilbo.