BDAA (Bakarrik Dauden Adingabe Atzerritarrak)

||

‘Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioaren’ arabera, jatorriko herrialdetik kanpo eta gurasoengandik edo legezko tutorearengandik bananduta dagoen 18 urtetik beherako pertsona oro da bakarrik dagoen adingabe atzerritarra (BDAA).

Konbentzio hori sinatu duten estatuek (eta, haien artean, estatu espainolak) haurren babes eta zainketa berezien premia aitortzen dute nazioarteko tresna horren bidez, inolako diskriminaziorik egin gabe. Hau da, sexua, hizkuntza, erlijioa, iritzi politikoa –edo beste mota bateko iritzia–, jatorri nazional, etniko edo soziala, posizio ekonomikoa, eragozpen fisikoak, jaiotza edo haurraren nahiz guraso edo legezko ordezkarien beste edozein ezaugarri edozein izanik ere.

Konbentzioaren 20. artikuluan ezartzen denez, aldi baterako edo izaera iraunkorrez familia-ingurunetik kanpo dauden BDAAek eskubidea dute Estatuaren babesa eta laguntza berezia jasotzeko.

Print Friendly

UNHCR eta Save the Children erakundeek Jardunbide Egokien Adierazpena argitaratu zuten 2004an. Bertan, urruneko senideekin dauden adingabeak hartzen dira bakarrik dauden adingabetzat. Adingabeak hurbileko senideak ez diren helduekin iristen direnean, arreta berezia jarri behar zaie ager daitezkeen egoerei. Adibidez, sexu- eta/edo lan-esplotazioko sareen biktimak diren adingabe asko sare horietako kideekin iristen dira. Haur horiek bakarrik dauden adingabe gisa identifikatzen ez badira (mugan edo lurraldean), Espainiako babes-sistemaren esku-hartzetik kanpo geratzen dira.

Gure lurraldera bakarrik iristen diren adingabe gehienak 15-17 urteko gizonezko marokoarrak dira, baina Saharaz azpikoak eta Europako Ekialdekoak ere (errumaniarrak batez ere) gero eta gehiago dira. Bakarrik iristen diren neskak ere badira, Saharaz azpikoak batez ere, baina normalean ez dira babes-sisteman sartzen. Gehienak sexu-esplotazioko salerosketa-sareetan harrapatuta daude, eta ia ikusezinak dira agintarientzat eta gizartearentzat berarentzat.

Bibliografia

  • Haurren Eskubideei buruzko Konbentzioa, 1989

  • UNHCR eta Save the Children (2004): Programa de Menores no acompañados en Europa. Declaración de buenas prácticas. Hirugarren edizioa.