Polizoia

||

Pertsonen edo salgaien garraiobide batean ezkutuan sartzen den pertsona. Definizio horretan ez dira aintzat hartzen pertsona horrek garraiobide horretan ezkutuan sartzeko izan dituen arrazoiak; baina gertakari hori, pertsonaren historia pertsonala, jatorria eta beste hainbat alderdi oso garrantzitsuak dira bere egoeraren erantzuleak identifikatzeko garaian eta nazioarteko babesaren balizko premiari dagokionez.

Kasu ohikoenak itsasontzietan izaten dira, baina bada kamioien gurpiletan edo hegazkin baten sotoan sartuta bidaiatzen saiatzen denik ere.

Itsas Nabigazioari buruzko Lege Proiektuaren 11. artikuluan itsasontziko eskifaiaren betebeharrak ezartzen dira, polizoiei dagokienez. Besteak beste:

 • “portura iritsi eta, atzerritarrei eta immigrazioari buruzko araudiari jarraiki hala badagokio, Agintari eskudunei entregatu arte, itsasontziaren barruan baldintza duinetan egoteko beharrezkoak diren neurriak hartu beharko ditu”
 • “Itsasontzian egoera bidegabea edo doilorra pairatzen zutelako, edo laguntza mediko nahiz humanitarioa behar zutelako polizoiak lehorreratzen badira, edo Agintari eskudunak polizoi horiek aberriratzen baditu, polizoiak garraiatu dituen itsasontziaren ontzi-jabeak eta kontsignatarioak polizoien mantenuaren, ostatuaren, asistentzia juridikoaren eta interpretearen, eta agintari eskudunek aberriratzeko prozesuaren kostua ordaintzeko betebehar solidarioa izango dute. Eginbehar hori betetzen dela bermatzeko, Itsas Administrazioak berme nahikoaren prestazioa agindu dezake; bestela, itsasontzia portuan atxikita utz dezake”.
 • Horren osagarri, ‘Nazioarteko Itsas Trafikoa Ahalbidetzeko Nazioarteko Hitzarmenaren’ (FAL) 4. kapituluko A zatiaren arabera, 1951ko Genevako Konbentzioaren printzipioak eta 1967ko New Yorkeko protokoloa aplikatu behar dira, baita dagokion nazioko legedia ere.

  Print Friendly

  Kargaontzietan ezkutatuta portuetara iristen diren polizoiek kalteberatasun- eta babesgabetasun-egoera berezia pairatzen dute eta, gainera, asilo-prozedura eskuratzeko erregelamenduzko eragozpen eta zailtasunak ere izaten dituzte. Polizoi moduan bidaiatzen dutenei ematen zaien tratamendu juridikoa eta horien jardun-protokoloa kezkatzeko modukoa da oraindik ere. Indarrean dauden jarraibideak eta protokoloa aldatu egin behar dira; horretarako, polizoiek asilo-prozedura eskuratzeko eskubidea balia dezaten berme handiagoak ezarri behar dira.

  Bibliografia

  • CEAR (2013): La situación de las personas refugiadas en España. Informe 2013. Errefuxiatuen Laguntzarako Batzordeak. Los libros de la catarata, Madril.

  • Díez, A. (2008): Tratamiento jurídico del polizonaje. Reglamento del buque y su explotación. Marina Zibileko Goi Eskola, Oviedoko Unibertsitatea.

  • Itsas Nabigazioari buruzko Lege Proiektua, 2013ko azaroaren 29koa