Barne-desplazamenduaren printzipio gidariak

||

Nazio Batuek sustatutako nazioarteko tresna ez-loteslea da. Barne-desplazamendua egin behar izan duten pertsonen premia espezifikoak aztertzea du helburu, eta desplazamendu behartuaren kasuan babesteko eta fase guztietan babesteko beharrezkoak diren eskubideak eta bermeak finkatzen ditu.

Printzipio horiek barne-desplazamenduaren definizioa ezartzen dute, eta gida orientagarriak dira Nazio Batuen Idazkaritza Nagusiak arlo horretan duen ordezkariarentzat, estatuentzat eta desplazatutako biztanleekiko lanean inplikatutako eragileentzat.

Print Friendly

Bibliografia

  • Nazio Batuak (1998): Intensificación de la promoción y el fomento de los derechos humanos y las libertades fundamentales, en particular la cuestión del programa y los métodos de trabajo de la Comisión. Derechos Humanos, éxodos en masa y personas desplazadas. Giza Eskubideen Batzordea, E/CN.4/1998/53/Add.2 dokumentua, 1998ko otsailaren 11koa.

  • Nazio Batuak (2002): Desplazados internos. Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2002/56. Giza Eskubideen aldeko Nazio Batuen Goi Komisarioa, Giza Eskubideen Batzordea, 55. saioa, 2002ko apirilaren 25ekoa.