Babes subsidiarioa

||

Hirugarren herrialdeetako pertsonei eta aberrigabeei onetsi behar zaien nazioarteko babesa, betiere errefuxiatuaren estatutua onesteko eskakizunak betetzen ez dituela, uste bada arrazoi sendoak egon daitezkeela bere jatorriko herrialdera edo ohiko bizilekura itzuliz gero kalte larriak izateko arriskuari egin beharko liokeela aurre Estatu espainolean Asilo Legearen bidez arautzen da babes hori.

Print Friendly

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, Asilo Eskubidea eta Babes Subsidiarioa arautzen dituena.