Migrazio-zentroen sare publikoa

||

EHZek eta EBBZek osatzen dute, eta programa espezifikoak garatzen ditu asilo-eskatzaileentzat, aberrigabeentzat, errefuxiatuentzat eta babes subsidiarioaren onuradunentzat, baita kalteberatasun-egoeran zein gizarte-baztekeriako arriskuan dauden etorkinentzat.

Honako zeregin hauek betetzen ditu: informatzea, arreta eta harrera eskaintzea, gizartean esku hartzea, prestakuntza eta pertsonen salerosketa-egoerak atzematea.

Print Friendly

Bibliografia