Babesa ezeztatzea

||

Asilo-alorreko legeria espainolaren arabera, errefuxiatuaren estatutua edo babes subsidiarioa honako kasu hauetan ezeztatuko dira: a) babesetik baztertzeko kasuren batean; b) onuradunak desitxuratu edo isildu baditu babesa emateko erabakigarriak izan ziren gertaerak; c) susmo sendoetan oinarrituta, pertsona estatu espainolaren segurtasunerako arriskutsua edo komunitaterako mehatxuzkoa baldin bada, delitu larriren bat egiteagatik epai irmo bidez kondenatu dutelako.

Ezeztapen edo ondorengo kanporatze batek ezin izango du ekarri, inondik inora, pertsona bat herrialde batera bidaltzea, baldin eta bertan pertsona horren bizitza edo askatasuna arriskuan badaude, pertsona horrek bertan tratu anker edo iraingarriak jasan baditzake, edota, bertan, herrialde jazartzailera edo arriskutsura itzultzearen aurkako benetako babesik ez badu.

Print Friendly

Bibliografia

  • 12/2009 Legea, urriaren 30ekoa, asilo-eskubidea eta babes subsidiarioa arautzen duena.