Jatorriko hirugarren herrialde seguru europarra

||

Europar Batasunak kontzeptu hau sartzen du bere asilo-sistema erkidean, eta horren arabera estatu kide batek nazioarteko eskaera bat eta pertsonaren segurtasunari buruzko eskaera bat ez egitea ahalbidetzen du esaten badu egiaztatu duela legez aurka bere lurraldean sartu dela edo sartzen saiatu dela herrialde seguru batetik datorrela.

Honako betekizun hauek ezartzen ditu jatorri europarreko hirugarren herrialde bat segurua dela ezartzeko: 1951ko Genevako Konbentzioa berretsi du murrizketa geografikorik gabe eta haren xedapenak betetzen ditu; Legearen ondorioz preskribatutako prozedura bat du;giza eskubideak eta oinarrizko askatasunak babesteko Europako Hitzarmena berretsi du (GEEH).

Jatorriko herrialde seguru europar bat kontuan hartzeari buruzko erabakiak, eta erabaki horien ondorioak, aplikatzeko garaian, ez-itzulketaren printzipioa bete beharko dute eta salbuespenak barnean hartu arrazoi humanitario edo politikoengatik edo nazioarteko zuzenbide publikoko arrazoiengatik.

Print Friendly

Bibliografia

  • Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013/32/EB Zuzentaraua, nazioarteko babesa emateko edo kentzeko prozedura erkideei buruzkoa.