Aurreiritzia

||

Pertsona edo talde bati dagokionez, azkarregi eta berretsi gabe egindako balio-judizioa. Aurreiritzia arrazakeriak hainbat gizarte-talde estigmatizatzeko eta nagusi den taldearen botere-kotei eusteko erabiltzen duen estrategia da.

Allport-ek honako zerrenda hau nabarmentzen du estereotipoen eta aurreiritzien artean: aurreiritzia eduki baino lehen, pertsonek taldearen irudi orokorra eduki behar dute (estereotipoa). Era berean, ‘aurreiritzi negatiboak’ honela definitu zituen:orokortze okerrean oinarritutako antipatia; talde bateko kide den pertsona batekiko jarrera irudikorra edo aurkakoa, talde horretakoa izateagatik bakarrik, eta pertsona hori talde horretako kide delako, uste da pertsona horrek ere talde osoari ezartzen zaizkion ezaugarri negatibo berak dituela.

Print Friendly

Bibliografia

  • Allport, G. (1962): La Naturaleza del Prejuicio. Eudeba, Argentina.

  • Brewer, M. B. (2004): Ethnocentrism and Prejudice: A Search For Universals. C.S. Crandall eta M. Schaller (arg.), Social Psychology of Prejudice: Historical and Contemporary Issues liburuan. Lewinian Press, Kansas.

  • Del Olmo, M. (2005): Prejuicios y Estereotipos: Un replanteamiento de su uso y utilidad como mecanismo sociales. Revista de Educación aldizkarian, 7. zk. Huelvako Unibertsitatea. Huelva.