Aberrigabeen estatutuaren amaiera

||

Aberrigabeen estatutua automatikoki amaituko da haren titularrak espainiar nazionalitatea edo beste estaturen bateko nazionalitatea eskuratzen badu, beste estaturen batean bizitzeagatik nazionalitateak sortutakoen antzeko eskubide eta betebeharrak sortzen bazaizkio, edota beste estaturen batek aberrigabe gisa dokumentatzen badu.

Print Friendly

Bibliografia

  • 865/2001 Errege Dekretua, uztailaren 20koa, aberrigabeen estatutua onesteko erregelamendua onartzen duena