Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna (EZPNI)

||

Giza Eskubideen Adierazpen Unibertsalak eskubideen honako 5 kategoria hauek biltzen ditu: zibilak, politikoak, ekonomikoak, sozialak eta kulturalak. 1966ko abenduaren 16ko Itun honetan Adierazpenean biltzen diren eskubideen bi lehen multzoak garatzen dira, nazioarteko gehiengo babeseko lege-konfigurazioa emanez. Estatu espainolak 1977ko apirilaren 27an berretsi zuen.

Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Itunaren hitzaurrean honako hau adierazten da: “ezin da gauzatu gizaki askearen ideala, beldurretik eta miseriatik aske den gizakiarena alegia, horretarako baldintzak sortzen ez badira, pertsona bakoitzari ahalbidetzen dizkiotenak baliatzea eskubide zibil eta politikoak, baita ekonomia-, gizarte- eta kultura-eskubideak ere”.

Print Friendly

Camilo Castellanosen esanetan Itun horren (EZPNI) eta Eskubide Ekonomiko, Sozial eta Kulturalen Nazioarteko Itunaren ( EESKNI) ezaugarri komuna biak duten izaera unibertsala, igualitarioa, independentea, zatiezina, nahitaezkoa, lagaezina eta integrala” da. Alabaina, dagokion terminoan irakur daitekeen moduan, eskubide ekonomiko, sozial eta kulturalek (EESK) ez dute orain arte eskubide zibil eta politikoek jaso duten babes-maila bera jaso.

Bibliografia

  • Nazio Batuak (1966): Eskubide Zibil eta Politikoen Nazioarteko Ituna. Batzar Orokorraren 1966ko abenduaren 16ko 2200 A (XXI) Ebazpena.

  • Castellanos, C. (2006): “Mitos y realidades de los DESC”, en Debates sobre los DESC. DESConstruyendo lo público. Memorias II curso sobre DESC, pobreza y desarrollo. Instituto Latinoamericano para una Sociedad y un Derecho Alternativos (ILSA), 2006ko urria, Fusagasuga.