Parte-hartzea

||

Migrazioen eremuan, parte-hartzea prozesu politiko, demokratiko eta pedagogikoa da, kultura arteko elkarrizketaren, kulturen eta jakintzen elkartzearen bitartez, garapen globala eta tokikoa eraikitzea lortu nahi duena.

Parte-hartze sozialaren helburua zera da, pertsonak inplikatzea eraldaketa ahalbidetzen duten gune politikoetan. Ekimen sozialetatik zehazten da, eta ekimen horietan pertsonek eta taldeek parte hartzen dute gune batean modu kontzientean, botere-egitura sozialetan aldaketak gauzatzeko proposamenetan aldeko iritzia emanez eta haiekin elkartuz. Kontzeptu horrek esan nahi du gizarte zibilak prozesu eta gertaera sozialetan eskua sartzea modu aktiboagoan, ikusgarriagoan eta ukigarriagoan, eta ez soilik demokrazia adierazgarriaren ohiko bideak erabiliz (adibidez, boto-eskubidea baliatzea).

Prozesu gisa eskatzen du hiru elementu kontuan hartzea eta azpimarratzea: parte hartu nahi izatea, parte hartzen jakitea eta parte hartzeko aukera izatea.

Print Friendly

Bibliografia