Trauma-ondoko hazkundea

||

Gertakari traumatiko bat bizi ondoren pertsona batek hasten duen borroka-prozesuaren ondorio gisa pertsona horrek izaten duen aldaketa positiboa adierazten du.

Hainbat aldaketa gertatzen dira trauma-ondoko hazkundearen ondorio gisa, besteak beste:

 • Aldaketak norberarengan: etorkizunean gerta daitekeen ezbehar orori aurre egiteko norberak dituen gaitasunetan konfiantza handiagoa izatearen sentimenduarekin lotuta daudenak.
 • Aldaketak pertsonen arteko harremanetan: pertsona asko daude, esperientzia traumatiko bat bizi ondoren, beste pertsona batzuekiko harremanak indartuta ikusten dituztenak.
 • Aldaketak espiritualtasunean eta bizi-filosofian: esperientzia traumatikoek goitik behera astintzen dituzte munduaren ikuspegia eraikitzeko oinarritzat hartzen diren ikuskerak eta ideiak. Bizi izandako esperientzien artean, heriotzaren errealitateaz jabetzea egon daiteke, eta jabetze horrek ekar dezake bizitzako gauza txikiei eta egunerokotasunari balio handiagoa ematea.
 • Hazkundearen esperientziak ez du esan nahi derrigorrean, dagokion pertsonak ez dituela pairatuko gertakari traumatiko baten ondorioak, negatiboak izan daitezkeenak, hots, ez da bermea eta ez ditu derrigorrean mina eta sufrimendua desagerrarazten. Izan ere, hazkunde pertsonalaren esperientzia ez da estresik eta sufrimendurik ez izatearen baliokidea. Pertsona asko bizi dira min subjektiboarekin eta hazkunde pertsonalarekin.

  Trauma-ondoko hazkundea Psikologia Positiboak berreskuratutako prozesua da gaixotasunean oinarritutako osasun mentalaren ikuskeraren aurka. Esate baterako, Trauma-ondoko Estresaren Nahasmenduaren kategoria gerra-egoeretatik beste esperientzia batzuetara estrapolatzeak ekarri du gertaera traumatikoen biktima izan zirenak ikuspegi paternalistatik babesteko azpiko ideia izatea eraginpeko pertsonei (bizirik atera direnei) aurre egiteko aukerei dagokienez. Sinesmen hori kolektiboaren imajinarioan hainbeste sartu zenez, ezkutatu egin zuen gero eta argiagoa zen errealitatea, datu epidemiologikoak aztertzean ikusten zena: eraginpeko pertsona gehienak gai dira erantzun egokigarriak garatzeko.

  Print Friendly

  Hori egiaztatzen da, esate baterako, Estatu Espainolean asiloa eskatzen duten pertsonek gaur egun jasotzen dituzten erantzunetan; izan ere, Trauma-ondoko Estresaren Nahasmenduaren berezkoa den sintomatologia biltzen ez duen txosten psikologikoaren aurrean, Asilo eta Babes Bulegoak ulertzen du, askotan, kontakizuna ez dela sinesgarria (pertsona bat traumatizatuta ez badago, ezin izan ditu bizi kontatzen dituen esperientziak). Nolanahi ere, azterlan enpirikoek egiaztatzen dute desadostasun bat dagoela traumaren eraginpean egotearen eta horren inpaktuaren artean; aurkikuntza horiek indartu egiten dute bizirik atera diren pertsona asko gertakari traumatiko bortitzak jasateko gai izatea, eta, gainera, aldaketa psikologiko positiboak izatea bizipen horien ondoren.

  Bibliografia

  • Calhoun, L.G. eta Tedeschi, R.G (1999): Facilitating Posttraumatic Growth: A Clinician’s Guide. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

  • Calhoun, L. G; Tedeschi, R.G (2001): Posttraumatic growth: The positive lesson of loss. Neimeyer, R.A lanean. Meaning construction and the experience of loss, Washington, D.C. APA.

  • Janoff-Bulman, R (1992): Shattered Assumptions. New York: The Free Press.