Aurre egiteko estrategiak

||

Pertsonek gertakari estresagarriei aurre egiteko erabiltzen dituzten modu desberdinak dira.

Aurre egiteak, orokorrean, zera adierazten du, pertsonei egoera zailetan moldatzeko gaitasuna ematen dieten pentsamenduak eta ekintzak. Pertsonaren baliabideen gaindikin gisa ebaluatzen diren kanpoko eta/edo barruko eskaera espezifikoekin moldatzeko garatzen diren prozesu kognitiboak, emoziozkoak eta jokabidezkoak barne hartzen ditu.

Aurre egiteko bi estrategia mota orokor bereiz daitezke: a) arazoak konpontzekoak; eta b) emozioen erregulaziokoak.

Print Friendly

Bibliografia

  • Lazarus, Richard S. (1982): Thoughts on the relations between emotion and cognition. American Psychologist, 37: 1019–1024.

  • Lazarus, R. eta S. Folkman (1984). Stress, Appraisal, and Coping. New York: Springer Publishing.